Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Документи

• Брошура на Клубот на пратенички 2003-2014

• „Национална стратегија за сексуално и репродуктивно здравје“

• ПУБЛИКАЦИЈА: РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5.3.2008
Правилник за организација и делокруг на работата на Клубот на пратенички
документ

5.3.2008
Програма за работа на Клубот на пратенички за 2008 година
документ

5.3.2008
ЧЕТИРИГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работата на женскиот пратенички клуб 
документ

5.3.2008 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КЛУБОТ НА ЖЕНИ-ПРАТЕНИЧКИ декември 2006 - декември 2007  
документ